Home      Job Seeker      Services      Contact Us     
 Contact information
Info
info@vnrecruitment.com
+84(8) 3915 1173
Address
95 Nguyen Cong Tru, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
 
  Job profile
Job no:  1603003

About the company

 • Foreign furniture manufacturer

About the job:

 • Job title
 • Job location
 • Salary indication
 • Starting date

Nhân Viên Kỹ Thuật/ CAD Technician
Bình Dương
450 - 600
ASAP

Main Activities:
 • Báo cáo trực tiếp cho GĐNM và GĐĐH / Report directly to Production & Site Manager and Gerneral Manager.
 • Lập cách bản vẽ chi tiết kỹ thuật phục vụ sản xuất / Make detailed drawing for production.
 • Lập bảng yêu cầu kỹ thuật và quy trình sản xuất / Make production processes and Quality checklist. 
 • Lập BOM / BOM. 
 • Sử dụng thành thạo Autocad và Solidwoks (hoặc phần mềm thiết kế tương đương) / Must be highly competent in Solid-works & Autocad .
 • Phát triển mẫu mới và kiểm tra mẫu mới phát triển trước khi giao hàng / New sample development and quality control before delivery samples
 • Hiểu rõ dung sai, kích thước. Hiểu về ISO 9001-20… / Understand about tolerence. Understand ISO 9001-20… 
 • Luôn luôn cải tiến chất lượng các công việc được giao / Constanly work to improves quality of works.
 • Làm các công việc khác theo yêu cầu của GĐNM / Perform other tasks by P&S Manager.
Job requirements:
 • Nam hoặc Nữ tổi từ 23-30/ Male or Female 23-30 yrs old
 • Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật công nghiệp hoặc tương đương / Degree Educated  -Ideally with engineering or similar technical degree.
 • Thành thạo các kỹ năng nghe nói, đọc, viết Tiếng Anh / Very Good command of written & Verbal English.
 • Có kỹ năng về công nghệ thông tin, quản trị mạng/Very Good General IT skills.
 • Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận & chi tiết trong công việc được giao/ Excellent attention to detail, with the patience, commitment  & strong work ethic to deliver demanding results.
 • Mức lương cạnh tranh cho những ứng viên có kinh nghiệm và sẵn sàng làm việc linh động với thời gian từ 40-48 giờ một tuần. Thời gian làm việc từ 8:00am-5:00pm từ Thứ 2 đến thứ 6 và từ 8:000am-12:00pm Thứ bảyExcellent Rate of starting pay for experienced candidates willing to work to flexible standard hours (40-48 standard hours /week with very occasional  overtime). Working time: 8.00 am-5.00pm Monday-Friday, 8.00am-12.00pm Saturday.

  Information about this vacancy:

Ms. Huong (Recruitment Consultant)

95 Nguyen Cong Tru Street
District 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam

Contact : info@vnrecruitment.com
Tel. +0084 (0)8 3915 1173 / 0904 994 512
www.vnrecruitment.com
  << Back
   
 
 
Copyright 2008, VNRecruitment, All rights reserved