Home      Job Seeker      Services      Contact Us     
 Contact information
Info
info@vnrecruitment.com
+84(8) 3915 1173
Address
95 Nguyen Cong Tru, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
 
  Job profile
Job no:  7223
About the company
Global Animal Nutrition Corporation
About the job:
 • Job title
 • Reporting to
 • Job location
 • Salary indication
 • Starting date
:  Quality Manager
:  Director of Quality Formula
:  Binh Duong
:  30++ mil. VND (gross/month)
:  ASAP
Main Activities:
 • Đảm bảo theo dõi Kế hoạch phân tích và kết quả phân tích nguyên liệu cũng như thành phẩm (Giải thích kết quả phân tích, tổng hợp hàng tuần..)
 • Quản lí, kiểm tra việc áp dụng công thức tại nhà máy.
 • Đảm bảo theo dõi, quản lí hàng không đạt (nguyên liệu, thành phẩm…) và hàng trả về.
 • Thiết lập và áp dụng các thủ tục mới liên quan đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm.
 • Quản lí các nhân viên KCS nguyên liệu và thành phẩm
 • Tham gia vào các thí nghiệm được tổ chức tại nhà máy
Job requirements:
 • Trình độ : Đại học chuyên ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm hoặc thú y.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến thức ăn chăn nuôi, premix, phụ gia. Hiểu biết về môi trường làm việc tại nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
 • Hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001-2008, HACCP, Global GAP)
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng anh hoặc pháp, thành thạo vi tính văn phòng
 • Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt

95 Nguyen Cong Tru Street
District 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam

Contact : info@vnrecruitment.com
Tel. +0084 (0)8 3915 1173 / 0904 994 512
www.vnrecruitment.com
  << Back
   
 
 
Copyright 2008, VNRecruitment, All rights reserved